Jak probíhá spolupráce

Spolupráce se soukromou ordinací pro děti a dorost MUDr. Hany Jarošové v Rajhradě se co do způsobu obecného fungování nijak neliší od ostatních lékařských zařízení podobného typu. V případě, že má Vaše dítě jakékoli zdravotní problémy či vykazuje nápadné změny v chování, neváhejte a urychleně vyhledejte naši odbornou pomoc.

Pro plynulejší a rychlejší fungování naší ordinace máme každý den v týdnu rozvržen do 4 specifických časových skupin, do kterých objednáváme pacienty podle typu a naléhavosti jejich potřeb, což nám umožňuje velmi zefektivnit naši práci.

O jaké skupiny se jedná?Dětský lékař Rajhrad MUDr. Hana Jarošová

 1. Skupina – Nemocní
  Této skupině jsou vyhrazeny ordinační hodiny každý den v týdnu od 7:30 do 10:30.
 2. Skupina – Zvaní
  Pro tuto skupinu pacientů máme vyhrazeny odpolední hodiny v rozmezí od 10:30 do 12:00 (s výjimkou úterý)
 3. Skupina – Pacienti pozvaní do poradny
  Jestliže patříte do této skupiny, navštivte nás prosím buďto v pondělí od 13:00 do 14:00, nebo v úterý od 10:30 do 12:00.
 4. Skupina – Akutní stavy a administrativa
  Pokud se u Vašich dětí vyskytne jakýkoli akutní problém či se nás rozhodnete navštívit pouze z administrativních důvodů, pak jsme tu pro Vás každé pondělní, středeční a čtvrteční odpoledne.

Pro přesný rozpis ordinačních hodin prosím navštivte záložku „kontakt“ na těchto webových stránkách.

Soukromá ordinace pro děti a dorost MUDr. Hany Jarošové spolupracuje s následujícími zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
 • Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna (213)